Elektro projekty (projekční činnost)
LN Elektro - slaboproudé rozvody
Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.
GASCONTROL s.r.o. – spolupráce při realizaci elektro zakázek v průmyslovém prostředí – dodávka elektromontážních prací, revizí.
LN elektro - Silnoproudé rozvody a elektromontáže do 1000V
LN elektro - Průmyslové provozy - dopravníky, elektropohony, servopohony - také v objektech s nebezpečím výbuchu
Proč je nutné provádět revizi elektrických zařízení?
Kontrola a revize elektrického zařízení
Provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů během používání

NAPIŠTE NÁM

Jakýkoli dotaz bude zodpovězen.

Máte dotaz k instalaci bezpečnostního systému?

Potřebujete provést nezávaznou kalkulaci?

Potřebujete provést revizi hromosvodu?